ველოსიპედის ჯაჭვის დამცავი

2.00

კატეგორია:

აღწერა

ამცირებს ჯაჭვის ზემოქქმედებას ველოსიპედის ჩარჩოზე