Product ID: 4975

ესპანდერი

30.00

აღწერა

ესპანდერი საფეხურებით

შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხეულის სხვადასხვა ნაწილების ვარჯიშისთვის
:მუცლის, გულმკერდის, მკლავების, ფეხების და თეძოს