Product ID: 4970

ესპანდერი

აღწერა

ესპანდერი საფეხურებით

გამოიყენება:
წელის და ფეხების, მკლავების, თეძოების, ბარძაყების მატონიზირებლად და გასამაგრებლად და ერთდროულად მუცელზე მუშაობისთვის